Ställföreträdare för barn - Ansökan om omplacering av tillgångar

Som ställföreträdare för barn kan du ansöka om uttag från barnets överförmyndarspärrade konto för omplacering av tillgångar i fonder. aktier, med mera.

Tänk på att

  • Blanketten ska vara ifylld och signerad (i svart eller blått bläck) av barnets samtliga förmyndare.
  • Alla barn som vill och kan ska få yttra sig om de kan och vill.
  • Barn som har fyllt 16 år ska underteckna ansökan medan barn under 16 år gärna får underteckna blanketten.

Information om när du behöver överförmyndarnämndens eller barnets samtycke

Underlag som ska bifogas till din ansökan

Till ansökan ska du bifoga underlag gällande den föreslagna placeringen. Underlag i form av till exempel ett produktblad får du till exempel av din bank eller fondförvaltare. Av underlaget ska följande framgå:

  • Placeringsform, det vill säga hur mycket pengar i vilken/vilka fonder, aktier eller annat.
  • Placeringens risknivå, som regel medges ej alltför riskfyllda omplaceringar.
  • Samtliga avgifter och kostnader som belastar den föreslagna placeringen.
  • Placerings värdeutveckling under de senaste åren.
  • Placeringshorisont (placering som innebär att barnets kapital låses förbi myndighetsdagen är ej tillåtna).

Efter du skickat in ansökan

Om din ansökan beviljas får du ett brev med överförmyndarnämndens beslut hem per post. Mot uppvisande av beslutet får din bank göra omplaceringen. Efter att du har omplacerat barnets pengar ska du skicka in kontoutdrag, insättningsbevis eller annat underlag som visar att omplaceringen har ägt rum i enlighet med beslutet.

Ansökan skickas till

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se