God man eller förvaltare - Anmäl om du vet någon i behov av hjälp

Via tjänsten kan du anmäla behov av en god man eller förvaltare för en annan person som inte är närstående till dig. 

Du ska anmäla via tjänsten om du till exempel är

  • personens biståndshandläggare, socialsekreterare eller annan tjänsteman på myndighet
  • personens kusin
  • personens vän, granne eller annan medmänniska.

I anmälan ska du bifoga

Läkarintyg är särskilt viktigt om personen som behöver hjälp inte förstår vad saken gäller eller om det handlar om behov av en förvaltare.

Information om vad en god man eller förvaltare för vuxen kan hjälpa till med

Har du själv eller en närstående behov av god man eller förvaltare?

Kontakta Tingsrätten om du själv vill ansöka om en god man eller förvaltare eller till en närstående (make, maka, sambo eller närstående, till exempel förälder, barn och syskon). Du ska alltså inte göra en anmälan via denna e-tjänst eller blankett.

Blanketter hos Malmö tingsrätt

Anmäl via e-tjänst

Du kan själv välja om du vill använda personlig e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. Om du väljer att logga in med e-legitimation hämtas dina uppgifter från Skatteverket.

Om personen med hjälpbehov har skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Använd istället vår blankett: Anmälan om behov av god man/förvaltare (pdf) 

Har du frågor om detta, vanligen kontakta Enheten för överförmyndarärenden på Tel 040-343608 eller besök oss på Storgatan 15 i Malmö.

Anmäl via blankett

Tänk på att fylla i blanketten detaljerat och svara på alla frågor. För att skynda på handläggningen är det också bra om du också skickar in ett läkarintyg och en social utredning (om det finns). I blanketten ber vi annars om information som finns i en social utredning.

Anmälan med bilagor skickas till

Enheten för överförmyndarärenden, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 205 80 Malmö

Följande behövs för e-tjänsten

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från exempelvis skatteverket. Om du loggar in kan du även komma åt påbörjade ansökningar som du har sparat.

Inloggning krävs även om du vill ta del av din anmälan under Mina sidor.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa