Arbetsmarknadsanställning - Anmälan för handläggare

En arbetsmarknadsanställning är en arbetsmarknadspolitisk insats där Malmöbor med försörjningsstöd får möjligheten att bli anställda under 12 månader. Anmälan kan skickas in av handläggare på Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan.

Information om arbetsmarknadsinsatser

För att en Malmöbo ska ha rätt till arbetsmarknadsanställning ska hen vara

  • försörjningsstödstagare berättigad lönebidrag för utveckling, nystartsjobb eller introduktionsjobb eller
  • under 25 år och i behov av insatsen.

Generellt tillsätts platser efter deltagarens behov. Det är därför viktigt att du beskriver funktionsvariationer och anpassningsbehov i anmälan.

Fyll gärna i anmälan digitalt före utskrift.

Anmälan skickas till

Arbetsmarknadsavdelningen, Nobelvägen 66, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsavdelningen

asf.arbetsmarknad@malmo.se

040-34 45 90

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden

asf@malmo.se