Komvux Malmö- Beställning av inloggningsuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning

Här beställer du som ska börja studera på Komvux Malmö och Komvux Malmö SFI inloggningsuppgifter. 

Du kommer att få en bekräftelse via sms när du har fått dina inloggningsuppgifter. Vänligen, skicka inte in flera beställningar under tiden du väntar på din beställning. 

Behöver du byta lösenord?

Om du redan har inloggningsuppgifter och behöver byta lösenord gör du det via malmo.se/pass

Skyddade  personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux i Malmö Stad på telefonnummer 040-34 32 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa