Bli utbytt som god man eller förvaltare - Begäran

Om du inte längre vill fortsätta ditt uppdrag som god man eller förvaltare kan du begära att bli utbytt (även kallat entledigad). Din begäran ska vara undertecknad av dig som har uppdraget och inte av huvudmannen. 

Observera att denna blankett endast är för byte av god man eller förvaltare. Om samarbetet mellan dig som god man och den (vuxna) huvudmannen inte har fungerat, och du bedömer att det inte kommer fungera med en ny god man, kan det bli aktuellt att du istället ansöker om att godmanskapet ska upphöra.

Information om upphörande eller ändring av uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

Tänk på att

  • du inte kan bli utbytt omedelbart – du har en skyldighet att fortsätta att utföra uppdraget tills vi har hunnit förordna en ny god man eller förvaltare för din huvudman
  • besvara frågorna i blanketten på ett så kort och detaljerat sätt som möjligt för att förkorta handläggningstiden.

Information om processen vid byte av god man eller förvaltare

Begäran skickas till

Malmö stad, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se