Grundskola - Ansökan om modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska och har barn i grundskolans årskurs 1–9 kan ansöka om modersmålsundervisning åt barnet. Malmö stad ger inte modersmålsundervisning för elever i förskoleklass.

För att barnet ska ha rätt till modersmålsundervisning krävs det att

  • språket är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • barnet har grundläggande kunskaper i språket.*

*Barn som tillhör någon av Sveriges fem nationella minoriteter behöver inte ha grundläggande kunskaper för att få modersmålsundervisning i minoritetsspråket.

Läs mer om modersmålsundervisning i grundskolan

Tänk på att

  • modersmålsundervisning gäller för ett språk per elev
  • modersmålsundervisningen sker i anvisad grupp, vilket kan vara på annan skola än hemskolan
  • modersmålsundervisningen är frivillig, men närvaroplikt gäller (all frånvaro registreras i kommunens frånvarosystem).

Blanketten lämnas till

Skoladministratören på elevens skola.

Kontaktuppgifter

Språkcentralen
sprakcentralen@malmo.se
040-34 31 10

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se