Malmöinitiativet - Lämna ett initiativ till kommunen

I Malmöinitiativets e-tjänst kan du lämna in initiativ (förslag) om du har en idé till politikerna om hur Malmö kan utvecklas. 

För att kunna lämna in ett initiativ ska du vara folkbokförd i Malmö stad, men det spelar ingen roll hur gammal du är. Föreningar, organisationer och sammanslutningar av annat slag kan inte lämna in initiativ.

Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan ditt initiativ publiceras i e-tjänsten.

Om Malmöinitiativet

Kontrollera att initiativet inte redan finns

Innan du lämnar in ditt initiativ i e-tjänsten ska du kontrollera att det inte redan finns liknande initiativ på Malmöinitiativet. Om det redan finns ett liknande initiativ kan du rösta på det istället. Om någon annan har lämnat in ett snarlikt initiativ under de senaste 24 månaderna kommer vi inte publicera ditt initiativ.

Malmöinitiativets e-tjänst

Vad initiativet bör innehålla

 • En kortfattad och så tydlig text som möjligt om din idé och vilka åtgärder du vill att Malmö stad ska göra.
 • En rubrik och sammanfattning av idén.

Du kan också lägga till dokument och länkar med relevant information samt välja om initiativet ska vara aktivt/publicerat i 3, 6, 9 eller 12 månader.

Ditt initiativ kan beröra exempelvis följande områden

 • socialtjänst
 • äldreomsorg
 • barnomsorg och skola
 • stadsplanering
 • miljö
 • turism
 • näringsliv
 • kultur- och fritidsverksamhet.

Vad ditt initiativ inte ska innehålla

 • Förslag som berör Malmö stads kommunala bolag.
 • Sekretessbelagd information eller namn på enskilda personer.
 • Oseriös, kränkande eller på annat sätt stötande text.

Efter du lämnat in ett initiativ

När Malmöinitiativet fått in ditt initiativ kommer vi granska det och se till att det uppfylla kriterierna som listas ovan. Vi rättar dock inte eventuella stav- och grammatikfel i din text.

Vi har två veckor på oss att bereda ditt initiativ. Du får besked via e-post om huruvida ditt initiativ har blivit godkänt för publicering eller inte.

Godkända initiativ publiceras på Malmöinitiativets e-tjänst efter hand som de kommer in.

Följande behövs för e-tjänsten

 • Folkbokförd i Malmö