Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till sfi i Malmö stad om du saknar e-legitimation.

Är du EU- /EES-medborgare utan svenskt personnummer?

Då behöver du först ansöka om rätt att få studera sfi innan du anmäler dig.

Ansökan om rätt att studera sfi för EU- /EES-medborgare

Är du ukrainsk medborgare utan personnummer?

Du som är ukrainsk medborgare, saknar svenskt personnummer och har skydd av massflyktingsdirektivet behöver ansöka om tillfälligt nummer för att kunna anmäla dig till sfi i Malmö stad. 

Ansökan om tillfälligt nummer för ukrainska medborgare

Hur anmäler du dig om du inte bor i Malmö?

Om du inte bor i Malmö måste kommunen du bor i godkänna din anmälan för att du ska få studera i Malmö. Fyll i blanketten som du hittar under Hämta blanketter och skicka den till din hemkommun.

Vill du studera på en folkhögskola ska du vända dig direkt till skolan för att anmäla dig. Om du vill studera på Komvux Malmö Sfi ska du anmäla dig i den här e-tjänsten.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Besök istället Sfi-anmälan Malmö på Pilgatan 7.

Se film på hur du fyller i din anmälan

Film på arabiska / فيلم عربي

Film på engelska / film in English

Film på svenska

Film på lätt svenska

------------------------------------------------------------------------------------

This is an e-service to register for sfi in Malmö if you do not have an e-identification. 

 

Are you a EU- /EEA-citizen without a Swedish personal identity number?

You have to first apply for the right to study sfi before you can register. 

Apply for the right to study sfi

Are you a Ukrainian citizen without a Swedish personal identity number?

You who are a Ukrainian citizen, do not have a Swedish personal identity number and with the protection under the Temporary Protection Directive need to apply for a temporary number in order to be able to register to sfi in Malmö stad. 

Application for temporary number for Ukrainian citizens

How to apply if you do not live in Malmö?

If you do not live in Malmö, the municipality where you live must first approve your application. Fill in the form that you will find below Hämta blanketter and send it to the municipality where you live.

If you wish to study at a private school, please contact the school direclty. If you wish to study att Komvux Malmö Sfi you can apply by using this e-service.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should not use this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, visit Sfi-anmälan Malmö at Pilgatan 7.

Watch film on how to fill in your application

Film in Arabic / فيلم عربي

Film in English

Film in Swedish

Film in easy Swedish

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personlig E-post/ Personal E-mail
  • Personnummer/ Swedish personal identity number

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa