Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till sfi i Malmö stad om du saknar e-legitimation.

Hur anmäler du dig om du inte bor i Malmö?

Om du inte bor i Malmö måste kommunen du bor i godkänna din anmälan för att du ska få studera i Malmö. Vill du studera på en folkhögskola ska du vända dig direkt till skolan för att anmäla dig. Om du vill studera på Komvux Malmö Sfi ska du anmäla dig i den här e-tjänsten.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 32 00.

Se film på hur du fyller i din anmälan

Film på arabiska / فيلم عربي

Film på engelska / film in English

Film på svenska

Film på lätt svenska

------------------------------------------------------------------------------------

This is an e-service to register for sfi in Malmö if you do not have an e-identification. 

How to apply if you do not live in Malmö?

If you do not live in Malmö, the municipality where you live must first approve your application. If you wish to study at a private school, please contact the school direclty. If you wish to study att Komvux Malmö Sfi you can apply by using this e-service.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should be careful using this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, contact Komvux Malmö by telephone 040 34 32 00.

Watch film on how to fill in your application

Film in Arabic / فيلم عربي

Film in English

Film in Swedish

Film in easy Swedish

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Personlig E-post/ Personal E-mail
  • Personnummer/ Swedish personal identity number

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa