Grundskola - Överenskommelse för utlån av digital enhet

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna tjänst är för vårdnadshavare vars barn ska börja eller redan går på Lorensborgsskolan, Sofielundsskolan, Tygelsjöskolan, Mellanhedskolan, Oxievångsskolan, Johannesskolan och Videdalsskolan. 

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare först signera en överenskommelse med skolan. Du kan signera överenskommelsen antingen via e-tjänst eller blankett.

E-tjänsten kan användas av:

  • Vårdnadshavare (det räcker med att en [1] vårdnadshavare signerar överenskommelsen, men det finns möjlighet för två [2] vårdnadshavare att signera).

E-tjänsten gäller för utlån av enhet på följande skolor:

Går ditt barn på en annan skola?

Om inte ditt barn går på någon av skolorna ovan ska du använda en manuell blankett som du får av ditt barns skola.

Hitta grundskolor i Malmö

Om du är god man eller särskilt förordnad förmyndare

E-tjänsten kan inte användas om du är god man eller särskilt förordnad förmyndare för en elev. Då ska du använda en manuell blankett som du får av barnets skola. 

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa