Digitala nycklar vid hemtjänstbesök i flerbostadshus - medgivande

Här kan du som fastighetsägare, förvaltare eller kontaktperson i en bostadsrättsförening ge ditt medgivande för att Malmö stad ska kunna installera digitala portlås på din fastighet.

För att hemtjänsten i Malmö stad snabbt ska kunna hjälpa boende i er fastighet vid exempelvis larmsituationer, behöver kommunens befintliga nyckelhantering ersättas med ett digitalt nyckelhanteringssystem, Phoniro Lock. Införandet av digitala nycklar i kommunens hemtjänst kommer att ske successivt i hela staden under 2021-2022. Monteringen bekostas i sin helhet av Malmö stad.

Finns det ett kodlås i fastigheten som fungerar dygnet runt? Då kommer vi INTE att behöva sätta ett portlås i Er fastighet och inget medgivande behövs.  

Läs mer information på länken nedan. Här hittar du även en inspelning från ett webbinarium där fastighetsägare i det första installationsområdet deltog.

Innan du skickar in ditt medgivande kan du hitta mer information kring låsens funktion, installation och underhåll här.

Vid tekniska frågor kring montering: 

Certego
Telefon: 0771-14 65 90
E-post: order.malmo@certego.se

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa