Digitala nycklar vid hemtjänstbesök i flerbostadshus - medgivande

Du som fastighetsägare, förvaltare eller kontaktperson i en bostadsrättsförening behöver ge ditt medgivande för att Malmö stad ska kunna installera digitala portlås på din fastighet.

För att hemtjänsten i Malmö stad snabbt ska kunna hjälpa boende i er fastighet vid exempelvis larmsituationer, behöver kommunens befintliga nyckelhantering ersättas med ett digitalt nyckelhanteringssystem, Phoniro Lock. Införandet av digitala nycklar i kommunens hemtjänst kommer att ske löpande fram till 2025, därefter endast vid nyinstallation. Monteringen bekostas i sin helhet av Malmö stad.

Om det redan finns ett kodlås i fastigheten som fungerar dygnet runt kommer vi inte att behöva sätta ett portlås i er fastighet och inget medgivande behövs. 

Mer information kring låsens funktion, installation och underhåll samt ett inspelat webbinarium hittar du på vår frågor och svar-sida.

Digitalt nyckelsystem - frågor och svar för fastighetsägare

Vid tekniska frågor om montering

Har du tekniska frågor kring montering kan du kontakta Certego. 

Certego

Telefon: 0771-14 65 90

E-post: order.malmo@certego.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa