Projektstöd Öppna Malmö - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Projektstöd Öppna Malmö är en del av Malmö stads satsning för att lyfta frågor om diskriminering och rasism. Stödet riktar sig till fristående kulturorganisationer i Malmö. 

Sista ansökningsdag är 17 november.

Ansökan kan göras upp till 150 000 kr. Genomförandeperioden för projekt är december 2021 till december 2022.

Om projektet kräver medfinansiering ska sådan finansiering vara beviljad innan Malmö stads beslut om stöd fattas. Finansiering från andra bidragsgivare är dock inte ett krav.

Mer information om vilka slags projekt som kan få projektstöd Öppna Malmö och vilka prioriteringar som finns för inkomna ansökningar.

Vi är medvetna om svårigheten att planera framåt i och med corona-pandemin och tar hänsyn till det i vår hantering.

Efter att ni har skickat in er ansökan

Beslut fattas senast i mitten av december 2021. Alla projekt kan inte få stöd eftersom vår budget är begränsad. 

Ladda ner en pdf-översikt

För att ladda ner en pdf-översikt över ansökan, klicka på Hämta blankett. Denna pdf är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er utan varning efter 30 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om ni har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar ni den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 00.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa