Bygglov och anmälan - Ta del av beslut (granne eller sakägare)

Har du som fastighetsägare/sakägare fått brev där vi informerar dig om att vi har beviljat din grannes/hyresgästs lovsansökan? Du kan då använda denna tjänst för att ta del av beslutet och tillhörande handlingar.

Läs om processen för lov och teknisk anmälan

Ta del av beslutet via tjänsten – slipp skicka in delgivningskvitto

När du tagit del av beslutet i tjänsten skickas en digital delgivningsbekräftelse. Det innebär att du inte behöver delges på annat sätt. Du slipper då skicka in ett delgivningskvitto för att visa att du tagit emot informationen. 

Vem kan använda tjänsten?

För att kunna använda tjänsten ska vi ha bedömt att du är sakägare (berörd av beslutet) och du måste vara registrerad i ärendet som någon av följande roller:

  • fastighetsägare
  • granne

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Eventuellt kundnummer för företag