Bygglov och anmälan - Lämna svar vid remiss

Har ert företag eller er förvaltning/myndighet fått brev där vi ber er att lämna synpunkter på de åtgärder som det aktuella ärendet gäller? Då kan ni använda denna tjänst för att lämna in ert svar till oss.

I tjänsten hittar ni remissen vi har skickat ut till er tillsammans med tillhörande handlingar som visar den tänkta åtgärden. Tjänsten är bara öppen för er så länge senaste svarsdatum inte har passerat och om ni inte har lämnat något svar tidigare.

Läs mer om processen för lov och teknisk anmälan

Vad händer när ni har skickat in ert svar?

När tiden för remissvar gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för den aktuella fastigheten. Handläggaren kommer därefter göra ett ställningstagande om det går att bevilja ärendet eller inte.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Kundnummer
  • Organisationsnummer