Riksfärdtjänst - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

För att beviljas riksfärdtjänst ska du ha ett funktionshinder som är stort och varaktigt och som medför att du inte kan resa med allmänna kommunikationer (så som buss, tåg, båt eller flyg) på egen hand.

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du

  • vill resa till en kommun utanför Skåne
  • vill resa mellan två kommuner i Skåne där Malmö inte är en av dessa.

Du bör skicka in ansökan senast 20 arbetsdagar innan önskat avresedatum. Tänk på att ansökningstiden är längre än 20 arbetsdagar inför storhelger.

Från den 1 februari 2024 bokar du själv resa med riksfärdtjänst

Från och med den 1 februari 2024 bokar du själv resan med allmänna kommunikationer hos reseföretagen om du blir beviljad riksfärdtjänst . För att få ersättning för din resa måste du sedan skicka in biljetter och kvitton i original till Malmö stads serviceresor. Malmö stads serviceresor kan endast boka riksfärdtjänst åt dig vid särskilda omständigheter, som till exempel att du inte kan resa med allmänna kommunikationer överhuvudtaget.

Detta gäller för att få riksfärdtjänst

Vem kan använda e-tjänsten?

  • Jag som ansöker åt mig själv.
  • Vårdnadshavare som ansöker för barn under 18 år.
  • Förvaltare eller god man som ansöker åt huvudman.

Vill du hjälpa en närstående att ansöka?

Det är fortfarande personen i behov av riksfärdtjänst som via sin e-legitimation måste logga in i tjänsten. Därefter kan ni välja vem vi ska kontakta efter inskickad ansökan.

Bifoga medicinskt utlåtande i e-tjänsten – vid behov

Vid behov kan medicinskt utlåtande från legitimerad sjukvårdspersonal begäras in. I det medicinska utlåtandet ska din funktionsnedsättning utförligt beskrivas och hur det påverkar din förmåga att förflytta dig eller att resa med kollektivtrafik.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ansök i stället via blankett.

Ansökan via blankett

Om du saknar e-legitimation eller har skyddade personuppgifter kan du ansöka via blanketten som du hittar under "Hämta blanketter". Skicka ifylld ansökan och vid behov det medicinska utlåtandet till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Telefon: 040-34 10 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa