Grundskola - Ansökan om uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare om det finns särskilda skäl, som till exempel att barnet har en funktionsnedsättning.

Tänk på att

  • ansökan ska komma in till grundskoleförvaltningen senast den 15 april det år som barnet fyller sex år för att ert beslut ska vara klart innan terminsstart
  • vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrifter för att ansökan ska vara giltig
  • du ska ansöka om en skolplats under ansökningsperioden för att söka skola även om du har ansökt om uppskjuten skolplikt. Om du beviljas uppskjuten skolplikt tas skolplaceringen bort.

Om söka skola

Bifoga underlag

Till ansökan ska du bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Underlag kan exempelvis vara skriftligt utlåtande från 

  • förskola
  • läkare
  • psykolog
  • logoped.

En handläggare kan komma att kontakta dig som ett led i utredningen.

Skicka blanketten och bifogat underlag till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se