Grundskola - Ansökan om uppskjuten skolplikt

Du kan ansöka om att ditt barn ska få börja förskoleklass ett år senare om det finns särskilda skäl, som till exempel att barnet har en funktionsnedsättning.

Tänk på att

Information om förskoleklass

Bifoga underlag

Till ansökan ska du bifoga underlag som styrker de särskilda skälen. Underlag kan exempelvis vara skriftligt utlåtande från 

  • förskola
  • läkare
  • psykolog
  • logoped.

En handläggare kan komma att kontakta dig som ett led i utredningen.

Skicka blanketten och bifogat underlag till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se