Fritidshem - Säga upp plats

Den här tjänsten kräver inloggning

När du inte längre är i behov av en fritidshemsplats för ditt barn måste du säga upp platsen. Uppsägningstiden för fritidshem är två månader.

Som uppsägningsdatum räknas den dag vi tar emot uppsägningen. Under uppsägningstiden (två månader) kommer du fortsätta att betala avgiften oavsett om du nyttjar platsen eller inte. 

Mer information om fritidshem

E-tjänsten kan användas av dig som har barn på följande skolor:

  • Johannesskolan
  • Lorensborgsskolan
  • Mellanhedsskolan

Går ditt barn på en annan grundskola ska du använda blanketten.

Blanketten lämnas till

Ditt barns skola.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter kan inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället den skola där ditt barn är inskrivet.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa