FRAM arbetslivsinriktad rehabilitering - Anvisning för handläggare

FRAM är en arbetslivsinriktad rehabilitering för Malmöbor med psykisk ohälsa som har som långsiktigt mål att komma ut i arbetslivet. Målet med rehabiliteringen är att i samverkan skapa en kontinuerlig process utan avbrott där deltagaren har bibehållet stöd fram tills att nästa steg är påbörjat.

Remiss till FRAM kan skickas in av handläggare på

  • Arbetsförmedlingen

  • Försäkringskassan

  • Arbetsmarknadsavdelningen, Malmö stad

De som har rätt till insatsen är personer med självupplevd eller dokumenterad psykisk ohälsa som inte kan ta del av samverkansparternas ordinarie utbud av arbetsmarknadsinsatser och behöver ett stort anpassat stöd för att närma sig arbetsmarknaden. 

Läs mer om arbetsmarknadsinsatser i Malmö stad

Anvisning

Anvisningsblankett och information om hur anvisningen går till hittar du under "Hämta dokument". 

Anvisningen skickas till

FRAM
Pildammsvägen 26 A
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

FRAM
040-34 79 40

Personuppgiftsansvarig

Arbetsmarknads- och socialnämnden
asf@malmo.se