Bygglov, marklov och rivningslov - Se dina ärenden

I e-tjänsten kan du se pågående eller avslutade ärenden för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och teknisk anmälan.

Information om processen för lov och teknisk anmälan

Tjänsten kan användas av

  • sökande
  • byggherre
  • kontrollansvarig
  • arkitekt
  • medsökande eller
  • kontaktperson i ärendet.

Du måste vara inlagd i ärendet med ditt personnummer för att du ska kunna se ärendet.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten