Praktikprojekt Ung i sommar - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna e-tjänst vänder till icke vinstdrivande organisation eller förening i Malmö som vill söka projektbidrag för praktikprojekt från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF). Projektet ska drivas sommaren 2024 utöver ordinarie verksamhet riktat mot ungdomar i åldern 16–19 år som en del av Ung i sommar. 

Mer information om Ung i sommar

Innan din organisation ansöker

Innan påbörjad ansökan ska dialog förts med Ung i sommar om upplägg på praktiken. Beslut ska ha tagits av ansvarig chef tillsammans med medarbetare på Ung i sommar om att gå vidare med ansökan. Har du ännu inte varit i kontakt med Ung i sommar så ber vi er att kontakta oss:

Telefon: 040-34 23 23
Telefontider: Måndag–fredag klockan 10.00–12.00
E-post: ungisommar@malmo.se

Innan du påbörjar ansökan behöver du även gå igenom följande information: 

Villkor för ansökan

 • Ansökan ska vara på svenska.
 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter.
 • Det är organisationens styrelse som ansvarar för ansökan.
 • Ung i sommar kan inte ta emot ansökan på annat sätt än via e-tjänsten. Om du saknar e-legitimation kan du kontakta Ung i sommars handläggare.
 • Alla ekonomiska uppgifter och bifogade underlag ska gälla organisationens lokala verksamhet, inte verksamhet eller organisation på nationell nivå.
 • Ung i sommar handlägger endast fullständiga ansökningar.
 • Organisationer kan endast ansöka medel till handledarersättning. Övriga kostnader beviljas ej. Kostnaderna ska vara rimliga utifrån handledarnas kompetens och i förhållande till antal praktikanter.

Bilagor som ska bifogas i del 4 av ansökan:

 • Föreningens stadgar 

 • Årsmötesprotokoll (underskrivet) 

 • Konstituerande årsmötesprotokoll (underskrivet) 

 • Verksamhetsberättelse – föregående år 

 • Verksamhetsplan för nästa år 

 • Budget (prel.) för nästa år 

 • Balans- och resultaträkning – föregående år 

 • Revisionsberättelse – godkänd på årsmöte – undertecknad 

Bra att veta

 • Du kan spara redan påbörjade ansökningar i e-tjänsten. Sparade ansökningar hittar du sedan på Mina sidor.

 • Systemet loggar automatiskt ut er utan varning efter 60 minuters inaktivitet. Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa