Projektbidrag för Ung i sommar - Intresseanmälan (steg 1)

Den här tjänsten kräver inloggning

Denna intresseanmälan vänder sig till icke vinstdrivande organisation eller förening som vill söka projektbidrag i form av handledarlöner för praktikprojekt i från arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF).

Organisationen kan lämna intresseanmälan för max 5 handledarlöner per praktikperiod och max 10 handledarlöner totalt.

De två praktikperioderna är

 • 17 juni - 12 juli
 • 15 juli - 9 augusti

Projektet ska drivas i Malmö sommaren 2024 och vara riktat mot ungdomar i åldern 16–19 år som en del av Ung i sommar.

Först efter att intresseanmälan blivit godkänd kan du gå vidare och ansöka om projektbidrag för handledarlöner i steg 2. 

Ung i sommar

Ansökningsprocessen för projektbidrag inom Ung i sommar

Innan du skickar in intresseanmälan

Läs igenom följande dokument:

Villkor för ansökan

 • Ansökan ska vara på svenska.
 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter.
 • Ansökan ska skickas in inom angivna tidsramar. 
 • Det är organisationens styrelse som ansvarar för ansökan. 
 • Ung i sommar kan inte ta emot ansökan på annat sätt än via e-tjänsten. 
 • Projektet ska bedrivas i Malmö. 
 • Organisationen kan max ansöka om 5 handledarlöner per period och totalt 10. 
 • Organisationen måste erbjuda minst 5 praktikplatser per handledarlön. 
 • Medel för handledarlöner får inte sökas för personal som redan tar emot lön av organisationen. 

Handlingar som ska bifogas i er intresseanmälan

Bifoga följande handlingar:

 • Organisationens stadgar  
 • Årsmötesprotokoll med underskrift 
 • Konstituerande styrelsemöte med underskrift  
 • Revisionsrapport, godkänd på årsmöte, med underskrift  

Handlingar som efterfrågas måste vara i formatet PDF. Har organisationen 2024 års versioner bifoga dessa, i annat fall bifoga handlingar som avser 2023.

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden på Mina sidor.

Mina sidor

Överlåta sparade ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna. Om du inte fyller i e-postadress eller mobilnummer kan personen hitta det överlåtna ärendet genom att logga in på Mina sidor.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa