Färdtjänst eller riksfärdtjänst - Överklaga beslut

Den här tjänsten kräver inloggning

Beslut om färdtjänst eller riksfärdtjänst går att överklaga. Du har tre veckor på dig att lämna in ett överklagande från det att du har fått beslutet.

Du kan skicka in överklagandet via e-tjänsten eller i form av en fri skrivelse via post. Överklagandet behöver signeras elektroniskt eller undertecknas antingen av

  • dig som beslutet handlar om
  • en person som har juridisk fullmakt att företräda dig eller
  • dina vårdnadshavare (om du är minderårig).

Mer information om färdtjänst och riksfärdtjänst

Vad ditt överklagande bör innehålla

  • Vilket beslut du vill överklaga och vad beslutet handlar om.
  • Datum för beslutet.
  • Varför du tycker beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • Dina kontaktuppgifter såsom adress och telefonnummer där du kan nås.
  • Eventuella bifogade handlingar som styrker varför ditt beslut ska ändras. 

Efter att du skickat in ditt överklagande

När ditt överklagande inkommit till serviceresor görs en bedömning av utredare på serviceresor ifall överklagandet och eventuellt bifogade handlingar gör att beslutet kan ändras helt eller delvis. Därefter skickas alla handlingar i ärendet till förvaltningsrätten som första instans. Förvaltningsrätten meddelar sitt beslut i en dom.

Överklagande via post skickas till:

Malmö stad
Serviceresor
205 80 Malmö

Telefon: 040 - 34 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa