Grundskola - Ansökan om skolbyte

I tjänsten Mitt skolval kan du ansöka om skolbyte till kommunala grundskolor i Malmö stad samt till tre av Malmös fristående skolor. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål.

 • Du som flyttar till eller inom Malmö eller vill byta från fristående till kommunal skola inför vårterminen 2023 bör ansöka om skolbyte senast den 7 december 2022 för garanterat besked före terminsstart. Om du har ansökt senast den 7 december 2022 kommer du få erbjudande om skolbyte innan julhelgerna. Skickar du in ansökan efter den 7 december kommer den handläggas under december men det finns ingen garanti om att du får besked före terminsstart.
 • Du kan ansöka om skolbyte som inte ska ske i samband med flytt inför vårterminen 2023 mellan den 12 oktober och 2 november 2022 (vecka 41-44). 

Information om skolbyte och inflyttning samt ansökningsperioder

I tjänsten kan du

 • ansöka om skolbyte i samband med flytt till ny adress (bostadskontrakt till nya adressen ska bifogas)
 • ansöka om skolbyte under skolbytesperioderna inför kommande termin
 • se dina pågående ansökningar
 • göra ändringar i din ansökan
 • dra tillbaka din ansökan
 • se beslut om skolplacering
 • besvara erbjudande om skolplats (Obs! Ansöker du om skolbyte i samband med inflyttning till Malmö från annan kommun ska du inte besvara erbjudande om plats).

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan om plats, skolbyte eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att ansökan ska vara giltig och behandlas.

Om du söker till en annan årskurs än barn födda samma år

Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år ska du skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan till årskursen till skolplaceringsenheten. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.

Ansökan via blankett

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du inte kommer flytta till Malmö (ansöker du via e-tjänst kommer vi efterfråga bostadskontrakt)
 • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Besvara erbjudande om skolplats via blankett

Du ska besvara erbjudande om skolplats via blankett om du saknar e-legitimation och inte har någon registrerad e-postadress i e-tjänsten sedan tidigare. Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten.

Skicka in blanketter
och eventuella bilagor till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se