Grundskola - Ansökan om skolbyte

I tjänsten kan du ansöka om skolbyte i samband med flytt, om du vill byta från en fristående till kommunal skola eller om du vill ha skolplats i Malmö men bo kvar i din nuvarande hemkommun. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål.

Information om att byta grundskola

När ska jag ansöka om skolbyte?

Du ska ansöka om skolbyte om du

 • vill byta skola i samband med flytt inom Malmö (ansök tidigast 1 månad före och senast 1 månad efter flytten och bifoga bostadskontrakt)
 • vill byta skola i samband med flytt till Malmö (ansök 1-2 månader före önskat placeringsdatum och bifoga bostadskontrakt)
 • vill byta till en skola i Malmö men inte flytta till Malmö (ansök 1-2 månader före önskat placeringsdatum)
 • idag har plats på en fristående grundskola i Malmö men vill byta till en kommunal.

Har du idag plats på en kommunal skola men vill byta till en annan kommunal skola inom Malmö? Då ska du i stället ansöka om byte inför nästa termin under skolbytesperioderna. 

Ansökan om skolbyte inom Malmö inför nästa termin

Vill du byta till en anpassad grundskola i Malmö? Då ska du inte ansöka om skolbyte utan i stället kontakta grundskoleförvaltningen och be om att få kontakt med centrala elevhälsan.

Anpassad grundskola

Detta kan du göra i e-tjänsten

 • Ansöka om skolbyte
 • Se dina pågående ansökningar
 • Göra ändringar i din ansökan
 • Dra tillbaka din ansökan
 • Se beslut om skolplacering

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan om skolbyte eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att den ska vara giltig och behandlas.

Om du ansöker om skolplats till en annan årskurs än barn födda samma år

Skicka in ett beslut eller intyg som styrker din ansökan via post eller e-post till skolplaceringsenheten. Annars placeras ditt barn i samma årskurs som barn födda samma år.

Ansökan via blankett

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du bor i en annan kommun och inte kommer flytta till Malmö (ansöker du via e-tjänst kommer vi efterfråga bostadskontrakt)
 • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Skicka in blanketter
och eventuella bilagor till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se