Grundskola - Ansökan om skolbyte inom Malmö inför nästa termin

Du kan ansöka om skolbyte under skolbytesperioderna om du vill byta mellan två kommunala grundskolor i Malmö. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål.

Tänk på att

  • du kan bara ansöka om skolbyte under skolbytesperioderna om det gäller ett byte mellan två kommunala skolor i Malmö
  • om ditt barn inte kan få erbjudande om plats vid en önskad skola så kommer hen få gå kvar på sin tidigare skola
  • om du inte är nöjd med erbjudandet kan du ansöka om att byta skola under nästa skolbytesperiod.

Information om att byta skola inför nästa termin under skolbytesperioderna

I tjänsten kan du

  • ansöka om skolbyte
  • se dina pågående ansökningar
  • göra ändringar i din ansökan fram till sista dagen i skolbytesperioden
  • dra tillbaka din ansökan
  • se beslut om skolplacering.

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan om skolbyte eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att ansökan ska vara giltig och behandlas.

Besvara erbjudande om plats

Om du får erbjudande om skolplats är det viktigt att samtliga vårdnadshavare besvarar erbjudandet inom sju arbetsdagar. Besvarar du inte erbjudandet förlorar du skolplatsen. Vill du besvara erbjudande via blankett ska blanketten ha inkommit till Malmö stad senast sista svarsdatum.

Besvara erbjudande om plats vid skolbyte

Ansökan via blankett

Du ska ansöka via blankett om

  • du eller ditt barn har skyddad identitet
  • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan. Blanketten måste ha inkommit till Malmö stad senast sista ansökningsdatum.

Skicka in blanketten till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten