Rbok - Närvarorapportering och aktivitetsbidrag

Föreningar som ska närvarorapportera direkt i Rbok behöver skapa ett medlemsregister. Närvarorapportering är ett krav för att kunna ansöka om aktivitetsbidrag.

Innan du kan närvarorapportera eller skapa medlemsregister i Rbok måste du först ansöka om att bli föreningsadministratör för din förening.

Mer information om boknings- och bidragssystemet Rbok

Mer information om aktivitetsbidrag

Guide för närvarorapportering och aktivitetsbidrag

Guide för närvarorapportering och ansökan om aktivitetsbidrag i Rbok.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten