Rbok - Närvarorapportering och medlemsregister

Föreningar som ska närvarorapportera direkt i Rbok behöver skapa ett medlemsregister. Du kan välja att antingen importera medlemmar eller lägga till dem manuellt.

Ni kan också kontakta era leverantörer för de system som ni idag använder för närvarorapportering och be om en integrering med Rbok.

Mer information om övergången till det nya boknings- och bidragssystemet Rbok

Innan du kan närvarorapportera eller skapa medlemsregister i Rbok måste du först ansöka om att bli föreningsadministratör för din förening.

Skapa medlemsregister

Klicka på Starta e-tjänsten och logga in i Rbok. Välj sedan profilen förening. Du hamnar då på startsidan i Rbok. Gå till "Förening" i menyn. Importera via "Importera medlemmar" och utgå från mallen som finns där. Eller så kan du lägga till medlemmar manuellt via "Medlemsregister". Fyll i uppgifterna och markera de som är gruppledare.
Guide - Administrera din förening i Rbok (pdf)

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten