Rbok - Närvaroregistrera och aktivitetsstöd

Föreningar som ska närvarorapportera direkt i Rbok behöver skapa ett medlemsregister. Närvarorapportering är ett krav för att kunna ansöka om aktivitetsbidrag.

Innan du kan närvarorapportera eller skapa medlemsregister i Rbok måste du först ansöka om att bli föreningsadministratör för din förening.

Ansök om att bli föreningsadministratör för din förening

Om boknings- och bidragssystemet Rbok

Om aktivitetsbidrag

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten