Grundskola - Söka skola (förskoleklass eller årskurs 7)

I tjänsten Mitt skolval kan du ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7 under perioden för Söka skola i januari varje år. 

Du kan ansöka till kommunala grundskolor i Malmö stad samt till fem av Malmös fristående skolor. Du kan välja minst 1 och max 7 grundskolor som önskemål. 

Tjänsten kan användas av dig vars barn 

 • är folkbokfört i Malmö och ska börja förskoleklass till höstterminen (samma år då barnet fyller 6 år)
 • idag går i årskurs 6 på en skola i Malmö där årskurs 7 inte finns.

Mer information om söka skola och ansökningsperioder

Mer information om förskoleklass, tidigare skolstart och uppskjuten skolplikt

I tjänsten kan du

 • ansöka om plats i förskoleklass eller årskurs 7
 • se dina pågående ansökningar
 • göra ändringar i din ansökan fram tills sista dagen för ansökningsperioden
 • dra tillbaka din ansökan
 • se beslut om skolplacering.

Instruktioner för e-tjänsten Mitt skolval

Tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7

Du behöver tacka nej till plats i förskoleklass eller årskurs 7 om du fått en skolplacering i en annan kommun eller på en fristående skola som inte är sökbar under Söka skola. När du tackar nej ska du samtidigt meddela anledningen till att du vill avstå platsen.

Tacka nej till platsen genom att mejla malmostad@malmo.se om du vid ett tidigare tillfälle har styrkt din e-postadress i samband med att du skickade in ansökan via e-tjänsten eller blankett. Båda vårdnadshavarna ska mejla sitt svar från sina respektive e-postadresser.

Du kan också tacka nej till platsen via blankett som du laddar ner genom att klicka på Hämta blankett. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna blanketten. 

Samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan

Tänk på att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan eller de ändringar som eventuellt görs i ansökan för att ansökan ska vara giltig och behandlas.

Sökande till förskoleklass från annan kommun

Mejla till malmostad@malmo.se och meddela att ni vill delta i Söka skola om ni

 • planerar att flytta till Malmö mellan den 1 januari 2023 och 13 juni 2024 och ansöka om plats i förskoleklass
 • vill bo kvar i er nuvarande hemkommun men söka plats i förskoleklass i Malmö.

Ni kommer då att bjudas in till e-tjänsten och kan därefter söka plats under ansökningsperioden.

Tänk på att

Efter den 1 februari är det för sent att delta i den ordinarie Söka skola-perioden inför förskoleklass. Skickar du in ansökan efter 1 februari så hanteras den istället under juli månad och du kommer att få beslut i slutet av juli.

Tidigare start i förskoleklass - ansök via blankett

Vill du ansöka om tidigare start i förskoleklass (det år barnet fyller 5 år) ska du använda blanketten som du hittar under Hämta blanketter. Det är endast möjligt att ansöka om tidigare skolstart under perioden för Söka skola.

Tänk på att

 • du enbart kan ansöka om tidigare start i förskoleklass på de grundskolor som listas i blanketten
 • syskonförtur gäller inte när du ansöker om tidigare skolstart - läs mer om regler för placering
 • samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Skyddad identitet eller tillfälligt personnummer

Du ska ansöka via blankett om

 • du eller ditt barn har skyddad identitet
 • du eller ditt barn har tillfälligt personnummer.

Samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Skicka in blanketter
och eventuella bilagor till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Du ska skicka in blanketter i original via post – vi tar inte emot blanketter i form av skärmdumpar eller bifogade filer via e-post.

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten