Bygglov och anmälan - Komplettera ärende

Via tjänsten kan du komplettera ditt byggärende inför lovbeslut, förhandsbesked, startbesked eller slutbesked. För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett pågående ärende gällande bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked eller teknisk anmälan hos stadsbyggnadskontoret.

Om du behöver komplettera ditt ärende för att få lovbeslut, förhandsbesked eller startbesked ska du ha fått ett meddelande om detta. I meddelandet finns en bifogad lista med de handlingar du behöver komplettera ditt ärende med för att du antingen ska få lovbeslut, förhandsbesked eller startbesked.

Ska du komplettera ditt ärende för att få slutbesked läser du istället vilka handlingar som krävs i den godkända kontrollplanen som lämnats in inför startbeskedet.

Om du behöver komma åt meddelanden eller beslut igen finns det sparat i tjänsten där du ser dina ärenden. 

Bygglov och anmälan - Se dina ärenden

Läs information om processen för lov och teknisk anmälan

Vad handlingen eller ritningen ska innehålla

Om du är osäker på vad dina handlingar ska innehålla kan du se exempel på vanligt förekommande handlingar och ritningar med beskrivningar på vad de ska innehålla. 

Vanliga ritningar och underlag

Inne i tjänsten

Inne i tjänsten kommer du först få välja vilket skede ärendet befinner sig i, det vill säga om du vill komplettera inför lovbeslut eller förhandsbesked, inför startbesked eller inför slutbesked. Därefter loggar du in och kan ladda upp handlingarna.

Val av kategori (handlingstyp)

När du laddar upp en fil väljer du den kategori som stämmer bäst överens med din handling, exempelvis "situationsplan". Om det är flera handlingar som redovisas på en och samma ritning, till exempel planritning och sektionsritning, väljer du endast en av dessa kategorier. 

Behöver du förtydliga något kan du göra det under Övriga upplysningar.

Filformat och storlekar

Filerna måste vara i någon av dessa format:

  • Bilder: gif, jpeg, jpg, pdf, png, tif, tiff
  • Dokument: pdf, doc, docx

Filstorleken får vara max 9 MB per fil. Filerna får totalt inte vara större än 100 MB tillsammans. Finns behov av att ladda upp större filer ska du kontakta sbk.komplettering@malmo.se.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Pågående ärende hos stadsbyggnadskontoret
  • E-legitimation
  • Eventuellt kundnummer för företag