God man och förvaltare - Årsräkning/sluträkning

Gode män och förvaltare som har i sitt uppdrag att förvalta en persons egendom (huvudmannens) är skyldiga att varje år före den 1 mars lämna in en årsräkning samt en redogörelse till överförmyndarnämnden.

Årsräkningen ska visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi under föregående år. Du kan välja att skicka in årsräkning via e-tjänsten eller via blankett. Tänk på att om du väljer att använda e-tjänsten behöver du kunna signera med BankID.

Mer information för dig med uppdrag som ställföreträdare

Digital kassabok och årsräkning i e-tjänsten

I e-tjänsten för du en digital kassabok med möjlighet att ladda upp fakturor, kvittenser och andra verifikat för att styrka huvudmannens inkomster och utgifter. När det är dags att lämna in din årsräkning sammanställer e-tjänsten transaktionerna i kassaboken och uppgifterna förs in i årsräkningen automatiskt. Redovisning av huvudmannens övriga tillgångar såsom fonder, aktier och fastigheter samt även eventuella skulder bifogar du enkelt i e-tjänsten i samband med inlämning av årsräkningen.

Se instruktionsfilmer för e-tjänsten

Skicka in underlag

För att din årsräkning ska kunna granskas av oss behöver du lämna in rätt underlag. I "Checklista för årsräkning" under "Hämta blanketter" finns en lista på underlag du ska skicka tillsammans med din årsräkning. Det kan hända att vi i ett senare skede ber dig att komplettera din årsräkning med ytterligare underlag.

Redogörelse

Du ska alltid fylla i och skicka in en redogörelse tillsammans med årsräkningen. Redogörelsen hittar du under "Hämta blanketter".

Blanketten och underlag skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Enheten för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter