Ekonomiskt bistånd - Ansökan om fortsatt ekonomiskt bistånd

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som redan har kontakt med en socialsekreterare om ekonomiskt bistånd och vill ansöka om fortsatt bistånd kan göra det via e-tjänsten. För att få fortsatt bistånd behöver du ansöka en månad i taget.

Om du inte har kontakt med en socialsekreterare ska du i stället göra en nyansökan om ekonomiskt bistånd: Information om ekonomiskt bistånd

Du måste vara minst 18 år och folkbokförd i Malmö för att kunna använda e-tjänsten. Om du vill ansöka om fortsatt bistånd klickar du på den gröna knappen med texten ”Starta e-tjänsten”.

När du skickat in ansökan kan du följa ditt ärende: Ekonomiskt bistånd - Följ ditt ärende

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med din socialsekreterare via telefon.

Kontaktuppgifter till socialtjänsten 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa