Boendeparkering - Ansök om särskilt tillstånd

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som har en förmånsbil, ett fordon registrerat i annat land eller bor tillfälligt i Malmö för studier eller arbete kan ansöka om särskilt digitalt tillstånd för boendeparkering. Det särskilda tillståndet är giltigt i max ett år, sedan behöver du ansöka på nytt.

Du ska använda denna e-tjänst för att ansöka om

  • du har en förmånsbil som anställd eller egenföretagare
  • du har ett fordon registrerat i ett annat land
  • du bor tillfälligt i Malmö för arbete eller studier.

Med ditt särskilda tillstånd kan du parkera till en lägre avgift i ditt område om du bor i ett boendeparkeringsområde

Samlad information om boendeparkering

Då ska du inte använda denna e-tjänst

Om du bor permanent i Malmö och har ett fordon som är registrerat i ditt eget namn ska du inte använda den här e-tjänsten. Ansök i stället om digitalt tillstånd genom Malmö stads andra e-tjänst för boendeparkering.

Ansökan om digitalt tillstånd för boendeparkering

Villkor och intyg till din ansökan

Beroende på fordon eller form av tillstånd finns det särskilda villkor du måste uppfylla för att få boendeparkering. I vissa fall behöver du bifoga särskilda intyg till din ansökan.

Förmånsbil

För att kunna ansöka om särskilt tillstånd för din förmånsbil behöver du vara folkbokförd på en godkänd adress inom ett boendeparkeringsområde.

I e-tjänsten ska du

  • som anställd bekräfta att du får använda förmånsbilen av din arbetsgivare. Din arbetsgivare bekräftar uppgifterna genom att signera din ansökan.
  • som egenföretagare bekräfta att du är firmatecknare till företaget i e-tjänsten. Ansöker du med blankett ska du skicka med ett registreringsbevis för ditt företag som intygar att du är företagets ägare eller firmatecknare.

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att bekräfta att du är firmatecknare för ditt företag. Om du inte vill att vi hämtar uppgifter direkt från myndigheterna behöver du använda blankett för att ansöka om boendeparkering.

Så här hämtas företagsuppgifter hos Bolagsverket

Fordon registrerat i annat land 

För att kunna ansöka om särskilt tillstånd med fordon registrerat i ett annat land behöver du vara folkbokförd på en godkänd adress inom ett boendeparkeringsområde.

Du ska bifoga ett eller flera dokument som visar fordonets ursprungsland och vem som äger fordonet. Det kan vara ett registreringsbevis eller ägarbevis för fordonet där ursprungsland och ägare framgår.

Om du bor tillfälligt i Malmö på grund av studier eller arbete

Om du bor tillfälligt i Malmö på grund av studier eller arbete kan du ansöka om ett särskilt tillstånd i minst tre månader. Du anger tidsperioden med start- och slutdatum i din ansökan. Du behöver inte vara folkbokförd på adressen där du bor, men adressen behöver vara godkänd för boendeparkering.

I e-tjänsten ska du bifoga ett dokument som bekräftar att du tillfälligt studerar eller arbetar i Malmö. Dokumentet kan till exempel vara ett studieintyg eller anställningsavtal.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 11.30.

Ansök via blankett om du saknar
e-legitimation

Har du inte e-legitimation kan du ansöka om boendeparkering via blankett som du hittar under "Hämta blanketter". Glöm inte att skicka med de eventuella intyg som krävs beroende på fordon eller form av tillstånd.

Skicka in blankett och eventuella intyg
via e-post eller brev


E-post: boende.fgk@malmo.se.

Adress:
Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Märk kuvertet med "boendeparkering".

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa