Boendeparkering - Ansökan för tjänstebil, utländskt fordon eller tillfälligt parkeringsbehov

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om boendeparkering för tjänstebil, utländskt fordon och tillfälligt parkeringsbehov för studier eller arbete.

Mer information om boendeparkering

Har du en egen personbil registrerad på ditt namn?

Ansök genom Malmö stads andra e-tjänst för boendeparkering.

Boendeparkering - Ansökan för personbil

Villkor och intyg till din ansökan

Beroende på fordon eller form av tillstånd finns det särskilda villkor du måste uppfylla för att få boendeparkering. I vissa fall behöver du bifoga särskilda intyg till din ansökan.

För att kunna ansöka om boendeparkering för din tjänstebil behöver du

  • vara folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde.

I e-tjänsten ska du

  • som anställd bekräfta att du får använda det förmånsbeskattade fordonet av din arbetsgivare. Din arbetsgivare bekräftar uppgifterna genom att signera din ansökan.
  • som egenföretagare bekräfta att du är firmatecknare till företaget i e-tjänsten. Ansöker du med blankett ska du skicka med ett registreringsbevis för ditt företag som intygar att du är företagets ägare eller firmatecknare.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket för att bekräfta att du är firmatecknare för ditt företag.

Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter på Bolagsverkets hemsida.

För att kunna ansöka om boendeparkering med ett utländskt fordon behöver du:

  • Vara folkbokförd på en giltig adress inom ett boendeparkeringsområde.

Du ska bifoga följande dokument:

  • Ett eller flera dokument som visar fordonets ursprungsland och vem som äger fordonet. Det kan vara ett registreringsbevis eller ägarbevis för fordonet där båda uppgifterna framgår.

Om du bor tillfälligt i Malmö för studier eller arbete kan du ansöka om ett tillfälligt boendeparkering i minst tre månader och max ett år. Efter ett år kan du ansöka om ett nytt tillstånd.  Reglerna för att äga ett fordon är samma som för de som bor permanent i Malmö.

För att kunna ansöka om tidsbegränsad boendeparkering behöver du:

  • Bo tillfälligt i ett boendeparkeringsområde.
  • Ange vilken tidsperiod med start- och slutdatum du behöver boendeparkering.

Du ska bifoga följande dokument:

  • Studie- eller arbetsgivarintyg om bekräftar att du tillfällig studerar eller arbetar i Malmö.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 11.30.

Ansök via blankett om du saknar
e-legitimation

Har du inte e-legitimation kan du ansöka om boendeparkering via blankett som du hittar under "Hämta blanketter". Glöm inte att skicka med de eventuella intyg som krävs beroende på fordon eller form av tillstånd.

Skicka in blankett och eventuella intyg
via e-post eller brev


E-post: boende.fgk@malmo.se.

Adress:
Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Märk kuvertet med "boendeparkering".

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa