Boendeparkering - Ansökan

Här kan du som är folkbokförd på en adress där det finns ett tillhörande boendeparkeringsområde kan du ansöka om tillstånd för boendeparkering.

För att kunna ansöka om boendeparkering behöver du:

  • Vara folkbokförd på en adress inom ett boendeparkeringsområde.
  • Ha en registreringsadress för ett eget motorfordon inom samma område (registrerad ägare i vägtrafikregistret).

Kontrollera vilket boendeparkeringsområde din adress tillhör.

Boendeparkering kan också godkännas för:

  • Anställda, som förmånsbeskattas och privat får använda arbetsgivarens fordon (intyg krävs) likställs med eget innehav av fordon. Detsamma gäller för innehavare av leasingavtal med billeasingföretag. Däremot ryms inte privata hyres- eller låneavtal/överenskommelser i undantaget från grundregeln om att sökande ska äga fordonet.
  • Studerande och tillfälligt arbetande i Malmö med eget fordon, som har annan folkbokföringsadress, men är boende inom området med en varaktighet av minst tre månader, kan beviljas tillstånd (intyg krävs med slutdatum för det tillfälliga behovet).

Boendeparkering finns i 28 områden i Malmö. Med boendeparkering kan du parkera i 7 dygn i följd.

Mer information om regler och avgifter för boendeparkering 

Ansökan om boendeparkering för tjänstebil/leasingbil, lätt lastbil, MC eller tillfälligt parkeringsbehov.

Ansök via e-tjänst

Starta e-tjänsten för att fylla i ansökan och skicka in den online.

Ansök via manuella blanketter

Ladda ner blanketterna och fyll i dem manuellt. Du kan sedan välja att skicka in dem via post eller mejl.

Ansökan skickas till:

Malmö stad
Fastighets- och gatukontoret
205 80 Malmö

Eller mejlas till: boende.fgk@malmo.se

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
boende.fgk@malmo.se
020-34 45 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
fgk@malmo.se