Boendeparkering - Ansök eller hantera ditt tillstånd

Här kan du som bor på en godkänd adress i ett boendeparkeringsområde och har ett godkänt fordon registrerat i ditt namn ansöka om ett digitalt tillstånd för boendeparkering. Du kan också hantera ditt tillstånd i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du:  

  • Ansöka om ett digitalt tillstånd
  • Kontrollera giltighetstiden för ditt tillstånd 
  • Byta folkbokföringsadress för ditt tillstånd 
  • Byta fordon för ditt tillstånd permanent eller tillfälligt

Samlad information om boendeparkering

Då ska du inte använda denna e-tjänst

Använd inte denna e-tjänst om du

  • har förmånsbil som anställd eller egenföretagare
  • har ett fordon registrerat i annat land
  • bor tillfälligt i Malmö på grund av arbete eller studier. 

Du ska i stället använda vår andra e-tjänst för ansökan om särskilt digitalt tillstånd.

Ansök om boendeparkering för särskilda tillstånd

Om du inte har e-legitimation

Kontakta Malmö stads kontaktcenter via telefonnummer 040-34 10 00 för att påbörja din boendeparkeringsansökan om du inte har e-legitimation.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället fastighets- och gatukontoret via telefonnummer 040-34 14 50. Telefontider: vardagar klockan 9.30 11.30.

Följande behövs för e-tjänsten