Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan för två år

Den här tjänsten kräver inloggning

Organisationsbidrag är ett ekonomiskt stöd till idéburna organisationer som verkar inom socialt område. Bidraget gäller för två år och går att ansöka om vartannat år.

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar endast emot ansökningar om organisationsbidrag via denna e-tjänst. Saknar du e-legitimation och möjlighet att skaffa det ska du kontakta asf.organisationsstod@malmo.se.

Innan din organisation ansöker

 • Ansökan ska avse år 2024 och 2025.

 • Ansökan ska vara inskickad mellan 1 maj och 1 juni 2023.

 • Det är organisationens stadgeenligt valda styrelse som ansvarar för organisationens ansökan.

 • Ansökan ska vara på svenska.

 • Ansökan får inte innehålla felaktiga uppgifter eller ogiltiga underlag.

 • Ansökan ska vara fullständig för att den ska handläggas. Om ansökan inte är fullständig ska organisationen lämna in en komplettering på det sätt och inom den tidsperiod som ansvarig handläggare uppger. Om kompletteringen lämnas in på andra sätt eller senare än utsatt datum kommer ansökan inte att handläggas.

Ni ska beskriva föreningens målgrupp, verksamhet och ekonomi samt uppge kontaktuppgifter.

I ansökan ska ni också bifoga följande handlingar:

 • Aktuella stadgar
 • Fastställd verksamhetsberättelse från 2022
 • Fastställd balans- och resultaträkning från 2022
 • Revisionsberättelse från 2022
 • Underskrivet protokoll från årsmöte och konstituerande styrelsemöte från 2023.

Uppfyller er organisation två av följande tre kriterier? Då behöver er revisionsberättelse vara underskriven av en auktoriserad eller godkänd revisor.

 • Fler än tre anställda i genomsnitt under året
 • Mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
 • Mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Innehåll: Organisationsbidrag inom socialt område - Ansökan för två år (pdf) (Denna PDF är endast ett arbetsdokument och kan inte användas för att ansöka.)

Utloggning från e-tjänst vid inaktivitet

Observera att systemet automatiskt loggar ut er efter 60 minuters inaktivitet. 15 minuter innan kommer det en varningsruta om att ni kommer bli utloggade, där finns det möjlighet att trycka på "förläng".  Uppdatera sidan för att försäkra er om att ni fortfarande är inloggade. Spara ofta för att inte förlora något arbete.

Redan påbörjat en ansökan?

Om du har sparat en påbörjad ansökan i e-tjänsten hittar du den under Ej inskickade ärenden Mina sidor.

Spara och överlåt ärenden

På Mina sidor kan du också överlåta sparande ärenden till någon annan. Klicka på Överlåt ärende och fyll i uppgifterna.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt via telefon på 040-34 10 10.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa