Sfi i Malmö stad - Ansökan om tillfälligt nummer för ukrainska medborgare

Du som är ukrainsk medborgare, saknar svenskt personnummer och har skydd av massflyktsdirektivet behöver ansöka om ett tillfälligt nummer för att sedan kunna anmäla dig till svenska för invandrare (sfi) i Malmö stad. 

Krav innan du ansöker

För att kunna ansöka om tillfälligt nummer behöver du vara bosatt i Malmö och kunna styrka ditt ukrainska medborgarskap och uppehållstillstånd.

Bifoga handlingar

Du behöver bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Kopia av ditt pass eller nationellt id-kort
  • Kopia av ditt uppehållstillstånd

Skicka ansökan och bifogade handlingar till

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Sfi-anmälan
205 80 Malmö

Efter att din ansökan blivit godkänd

  1. Om din ansökan om tillfälligt nummer blir godkänd får du ett brev med ett tillfälligt nummer skickat till din angivna adress.
  2. Anmäl dig till sfi via e-tjänsten: Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation. I e-tjänsten anger du det tillfälliga nummer du har fått på ditt godkända beslut.

 

 

Apply for a temporary number to apply for Sfi for Ukrainians with the protection under the Temporary Protection Directive

If you are a Ukrainian citizen protected under the Temporary Protection Directive, without a Swedish personal identity number and wish to study Swedish for immigrants (sfi) in Malmö stad, you first need to apply for a temporary number to be able to apply for Sfi.

Requirements before you apply

To be able to apply for a temporary number you need to be resident in Malmö and be able to provide your Ukrainian citizenship and residence permit.

Enclose documents

You have to enclose the following documents to your application:

  • A copy of your passport or national ID card
  • A copy of your residence permit card

Send your application and enclosed documents to 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
Sfi-anmälan
205 80 Malmö

If your application is approved

  1. If your application is approved, a confirmation letter with a temporary number is sent to the address you have stated.
  2. Register to sfi via the e-service: Sfi i Malmö stad - Anmälan utan e-legitimation. When you register you must fill in the temporary number which you find in your confirmation letter.

Kontaktuppgifter

Sfi-anmälan

sfianmalan@malmo.se

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

gyvux@malmo.se