Försäljning av tobak - Komplettera ansökan om tillstånd

Du som har skickat in en ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning kan via denna e-tjänst komplettera din ansökan med ytterligare uppgifter eller bilagor. 

För att logga in i tjänsten anger du det referensnummer som du fick efter att du skickade in din ansökan till tillståndsenheten.

Om du inte redan har en påbörjad ansökan ska du börja med att att ansöka via Försäljning av tobak - Ansök om tillstånd

Information om försäljning av tobak

Följande behövs för e-tjänsten

  • Referensnummer från tillståndsenheten