Enskild pedagogisk omsorg - Ansökan om godkännande

Här ansöker du om godkännande för att starta enskild pedagogisk omsorg.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag, den förening eller stiftelse som ansöker. Vem som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar. 

Alla frågor i ansökningsblanketten ska besvaras och alla bilagor ska skickas in. Ansökan skickas sedan in med en budgetmall och nödvändiga bilagor till förskoleförvaltningen. 

Om du som söker avser att bedriva flera verksamheter behöver du ansöka om godkännande för varje verksamhetsställe. 

Ansökan ska lämnas in till förskoleförvaltningen i god tid innan verksamheten beräknas starta. Förskoleförvaltningen strävar efter att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Handläggningstiden räknas från och med att en ansökan är komplett.

Likviditetsbudget och resultatbudget

Till ansökan ska en likviditets- och resultatbudget bifogas. Mallar till dessa hittar du under "Hämta blanketter". 
I respektive mall finns en kort instruktion. 

 

Information om att starta enskild pedagogisk omsorg

Ansökan med bilagor skickas till:

Förskoleförvaltningen
205 80 Malmo

Kontaktuppgifter

Företagslotsen

foretagslots@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Förskolenämnden

forskola@malmo.se