Fullgöra skolplikt (grundskola) på annat sätt - Ansökan

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. Dock måste den alternativa skolgången godkännas som ett likvärdigt alternativ till utbildningen i grundskolan.

Malmö stad godkänner en alternativ skolgång för upp till ett år i taget. Under den tid som beslutet gäller har kommunen ett ansvar att följa upp elevens alternativa skolgång. Om förutsättningarna för beslutet av någon anledning skulle förändras har Malmö stad möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande.

Mer information om alternativ skolgång

Ansökan skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Myndighetsavdelningen
Malmö stad
205 80 Malmö 

Eller mailas till: grundskola@malmo.se

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se