Grundskola - Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola, exempelvis under en tillfällig period utomlands. Du som vårdnadshavare måste då först skicka in en ansökan i god tid så att Malmö stad kan göra en utredning.

I ansökan ska du fylla i information om följande:

  • Den alternativa skolgången – som ska vara ett fullgott alternativ och motsvara den utbildning och de mål som erbjuds i den ordinarie grundskolan.
  • Hur kommunen kan få insyn i elevens alternativa skolgång.
  • Synnerliga skäl för den alternativa skolgången, utifrån elevens enskilda behov.

Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska underteckna ansökan.

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Om förutsättningarna för beslutet av någon anledning skulle förändras har Malmö stad möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande.

Skolplikt på annat sätt och utlandsvistelse

Ansökan skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Myndighetsavdelningen
Malmö stad
205 80 Malmö 

Eller mejlas till: grundskola@malmo.se

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se