Grundskola - Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan en elev fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. 

Följande gäller för att ansökan ska kunna beviljas:

  • Den alternativa skolgången måste vara ett fullgott alternativ till skolgången i Sverige.
  • Malmö stad ska ha insyn i verksamheten.
  • Det måste finnas synnerliga skäl till att barnet bör fullgöra skolplikten på annat sätt.

Ett godkännande beslut om att få fullgöra skolplikten utanför ordinarie grundskola kan som längst gälla för ett år i taget. Om förutsättningarna för beslutet av någon anledning skulle förändras har Malmö stad möjlighet att ta tillbaka sitt godkännande.

Mer information om skolplikt på annat sätt och utlandsvistelse

Ansökan skickas till:

Grundskoleförvaltningen
Myndighetsavdelningen
Malmö stad
205 80 Malmö 

Eller mejlas till: grundskola@malmo.se

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se