Fritidshem - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan för dig som vill att ditt barn ska få en plats på ett fritidshem. Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns både kommunala och privata fritidshem.

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också gälla den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation

Barnet börjar på fritidshem i samband med skolstart. På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen. 

E-tjänsten kan användas för dig som har barn på följande skolor:

Går ditt barn på en annan grundskola? Använd blanketten och lämna den till ditt barns skola.

Mer information om fritidshem.

Syskonrabatt

Om båda vårdnadshavarna är sammanboende och det finns syskon som är inskrivna i förskola eller fritidshem ska samma vårdnadshavare stå som räkningsmottagare för samtliga barn för att syskonrabatt ska ges. 

Söker du på grund av studier?

Om du har behov av fritidshem på grund av studier kommer du att behöva bifoga ett studieintyg i tjänsten.

Ansökan om fritidshem under kvällstid

Är du intresserad av en plats på fritidshem under kvällstid (OB-fritidshem) ska du lämna in en särskild ansökan som finns under "Hämta blanketter".  Tillsammans med ansökan ska du lämna in arbetsgivarintyg om arbete på kvällstid samt ett schema till Johannesskolans expedition. OB-fritidshemmet finns på Johannesskolan, men du kan ansöka om plats även om ditt barn är inskrivet på en annan skola. 

Mer information om fritidshem under kvällstid på Johannesskolan.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • Barnet ska ha en skolplats
  • Arbetsgivarintyg
  • Studieintyg
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa