Grundskola - Ansökan om plats på fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning

Ansökan för dig som vill att ditt barn ska få en plats på ett fritidshem. Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. I Malmö finns både kommunala och privata fritidshem.

Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Rätt till plats på fritidshem kan också gälla den elev som har ett eget behov på grund av familjens situation

Barnet börjar på fritidshem i samband med skolstart. På fritidshemmet kan ditt barn vara före och efter skoldagen. 

E-tjänsten kan användas av dig som har barn på någon av skolorna i listan.

 • Annebergsskolan
 • Apelgårdsskolan
 • Augustenborgsskolan
 • Bergaskolan
 • Bulltoftaskolan
 • Bäckagårdsskolan
 • Dammfriskolan
 • Djupadalsskolan
 • Elinelundsskolan
 • Fridhemsskolan
 • Geijerskolan
 • Glasbruksskolan
 • Gullviksskolan
 • Hermodsdalsskolan
 • Husieskolan
 • Hyllievångsskolan
 • Högaholmsskolan
 • Höjaskolan
 • Johannesskolan (vill du ha plats på fritidshem under kvällstid ansöker du via blankett)
 • Karl Johansskolan
 • Karlshögsskolan
 • Kirsebergsskolan
 • Klagshamnsskolan
 • Kroksbäcksskolan
 • Kryddgårdsskolan
 • Kulladalsskolan
 • Lindeborgsskolan
 • Lindängeskolan
 • Lorensborgskolan
 • Mellanhedsskolan
 • Monbijouskolan
 • Munkhätteskolan
 • Mölletoftaskolan
 • Möllevångsskolan
 • Oxievångsskolan
 • Pilbäckskolan
 • Ribersborgsskolan
 • Rosengårdsskolan
 • Rosenholmsskolan
 • Rådmansvångens skola
 • Rönnens resursskola
 • Rörsjöskolan
 • Skolan På Ön
 • Sofielundsskolan
 • Sorgenfriskolan
 • Stapelbäddsskolan
 • Stenkulaskolan
 • Sundsbroskolan
 • Söderkullaskolan
 • Tingdammsskolan
 • Toftanässkolan
 • Tygelsjöskolan
 • Videdalsskolan
 • Värner Rydénskolan
 • Västra Hamnens skola
 • Västra skolan
 • Ängslättskolan
 • Örtagårdsskolan
 • Österportskolan

Går ditt barn på en annan grundskola? Använd blanketten och lämna den till ditt barns skola.

Mer information om fritidshem.

Syskonrabatt

Om båda vårdnadshavarna är sammanboende och det finns syskon som är inskrivna i förskola eller fritidshem ska samma vårdnadshavare stå som räkningsmottagare för samtliga barn för att syskonrabatt ska ges. 

Fritidshem under kvällstid - ansök via blankett

Fritidshem på kvällstid (OB-fritidshem) finns på Johannesskolan, men du kan ansöka om plats även om ditt barn är inskrivet på en annan skola.

Är du intresserad av en plats på fritidshem under kvällstid (OB-fritidshem) ska du lämna in en separat ansökan som finns under "Hämta blanketter". Tillsammans med ansökan ska du lämna in ett intyg från din chef/arbetsgivare om arbete på kvällstid samt ett schema till Johannesskolans expedition.

Mer information om fritidshem under kvällstid på Johannesskolan.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället skolan där ditt barn går.

You cannot use this e-service if you have protected personal data. The reason is that the information provided in the e-service can treated as public information. Therefore it is not possible to grant full protection from unauthorized insight. Instead, please contact the school where your child is registered.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa