Grundskola - Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Vid kortare ledighet är det skolans rektor eller barnets mentor, på uppdrag av rektorn, som fattar ett beslut.

Vill ni ansöka om längre ledighet (i regel tio dagar eller mer) krävs det synnerliga skäl för att ledigheten ska godkännas. Det betyder att det måste finnas mycket starka skäl för att kravet ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj brukar oftast inte räknas som synnerliga skäl. Rektorn på skolan fattar beslut om längre ledighet.

Mer information om frånvaro och ledighet i skolan

Ansökningsblanketten är gemensam för alla kommunala grundskolor i Malmö stad.

Ansökan lämnas direkt till barnets skola.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen
grundskola@malmo.se
040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden
grundskola@malmo.se