Grundskola - Ansökan om ledighet

Om ditt barn behöver vara ledigt från grundskolan måste du skriftligen ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet ska lämnas till ditt barns skola i god tid före den önskade ledigheten.

Elever som går i grundskola eller anpassad grundskola får enligt skollagen beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Det är rektorn på ditt barns skola som beslutar om ditt barn får ledigt.

Vill du ansöka om längre ledighet krävs det synnerliga skäl för att ledigheten ska godkännas. Det betyder att det måste finnas mycket starka skäl för att kravet ska vara uppfyllt. Att till exempel åka på semester med sin familj brukar oftast inte räknas som synnerliga skäl. Rektorn på skolan fattar beslut om längre ledighet.

Mer information om frånvaro och ledighet i skolan

Ansökningsblanketten är gemensam för alla kommunala grundskolor i Malmö stad.

Ansökan lämnas direkt till barnets skola.

Kontaktuppgifter

Grundskoleförvaltningen

grundskola@malmo.se

040-34 90 90

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se