Skolskjuts gymnasiesärskola - Ansökan

LÄS MER

Elever i gymnasiesärskolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts om någon av följande kriterier är uppfyllda:

  • Eleven har lång väg till skolan (minst 6 km)
  • Vägen till och från skolan är trafikfarlig
  • Eleven har ett funktionshinder
  • Annat skäl som utifrån individuell bedömning

Mer information om gymnasiesärskola

Går eleven i en kommunal skola i Malmö?

Lämna ifylld blankett direkt till elevens skola.

Går eleven i en fristående eller kommunal skola i annan kommun?

Ansökan skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Malmö stad
205 80 Malmö

Frågor om e-tjänsten

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
gyvux@malmo.se
040-34 30 34

Personuppgiftsansvarig

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
gyvux@malmo.se