Starta/driva skola, förskola & fritids - Anmälan, ändringsanmälan och anmälan om avveckling

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för undervisningsverksamheter som till exempel: förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan ska vara hos miljöförvaltningen senast sex veckor innan du ska starta din verksamhet.
 
Även väsentliga förändringar i befintliga verksamheter ska anmälas till miljöförvaltningen. Detta gäller större ändringar där miljöförvaltningen behöver göra en granskning av ändringen och bedöma så att det inte finns någon risk för människors hälsa eller miljö. Väsentliga förändringar är exempelvis:
•    Utökning av lokal
•    Flytt av befintlig verksamhet till nya lokaler
•    Ändring av utemiljön som innebär ingrepp i mark
•    Utökning av utegård (ny mark som tas i anspråk).
 
För att anmäla en väsentlig ändring av verksamheten kan du utgå ifrån ordinarie anmälningsblankett och fylla i det som är aktuellt för ändringen. Om du är osäker på om ändringen är så väsentlig att det krävs en anmälan kan du höra av dig till miljöförvaltningen. Mindre ändringar i verksamheten är inte anmälningspliktiga men det är bra att meddela miljöförvaltningen om ändringen så att vi har kännedom om det. 

Vid avveckling av undervisningsverksamhet ska en anmälan om avveckling göras till miljöförvaltningen.

Information om anmälan på Malmö stads webbplats

Anmälan skickas till:

Avdelningen för miljö- och hälsoskydd
Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller mejlas till miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Enheten för hälsa och omgivning

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se