God man för ensamkommande barn utan beviljat uppehållstillstånd - Redogörelse

Du som har ett uppdrag som god man för ensamkommande barn som saknar uppehållstillstånd ska skicka in en redogörelse för ditt uppdrag var fjärde månad till enheten för överförmyndarärenden. Du ska även skicka in en slutredogörelse inom 30 dagar efter sista redogörelsedag.

Om barnet beviljats uppehållstillstånd ska redogörelseperioden inkludera en extra månad efter beslutsdatum. Därefter används en annan redogörelseblankett som berör tiden efter beviljat uppehållstillstånd.

Information för dig som är ställföreträdare för ensamkommande barn

Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna så utförligt som möjligt. Saknar du svar på en fråga skriv och förklara anledningen. Saknas utrymme för att besvara någon fråga i blanketten ber vi dig vänligen att bifoga en bilaga.

Skicka in slutredogörelse

Slutredogörelse skickas till enheten för överförmyndarärenden när uppdraget är avslutat (exempelvis när barnet blir myndigt, beslut om entledigande har fattats, etcetera.)

Blanketten skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Enheten för överförmyndarärenden, 205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden

ekb.overformyndare@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden

overformyndare@malmo.se