God man för ensamkommande barn före beviljat uppehållstillstånd - Redogörelse

Du som ar ett uppdrag som god man för ensamkommande barn som saknar uppehållstillstånd ska skicka in en redogörelse för ditt uppdrag var fjärde månad  till Överförmyndarna. Du ska även skicka in en redogörelse inom 30 dagar efter sista redogörelsedag.

Om barnet beviljats uppehållstillstånd ska redogörelseperioden inkludera en extra månad efter beslutsdatum. Därefter används en annan redogörelseblankett som berör tiden efter beviljat uppehållstillstånd.

Slutredogörelse skickas till Överförmyndarna när uppdraget är avslutat (exempelvis när barnet blir myndigt, beslut om entledigande har fattats, etcetera.)

Mer information om för dig som är ställföreträdare (god man, förvaltare, förmyndare)

Det är mycket viktigt att du svarar på frågorna så utförligt som möjligt. Saknar du svar på en fråga skriv och förklara anledningen. Saknas utrymme för att besvara någon fråga i blanketten ber vi dig vänligen att bifoga en bilaga.

Redogörelsen skickas till:

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Avdelningen för överförmyndarärenden
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Avdelningen för överförmyndarärenden
ekb.overformyndare@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se