Bygglov och teknisk anmälan - Ny ansökan/anmälan

Du som har e-legitimation kan göra din bygglovsansökan, tekniska anmälan eller ansökan om förhandsbesked via e-tjänsten.

Tjänsten ska användas av dig som ska

  • ansöka om permanent eller tidsbegränsat bygglov
  • göra en teknisk anmälan
  • ansöka om förhandsbesked.

Information om åtgärder som kräver bygglov eller teknisk anmälan

Vi informerar dig löpande om ärendets status. Du kan även följa dina pågående ärenden.

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först välja eller ange vilken fastighet som berörs.
  2. I nästa steg anger du vad ärendet gäller (förhandsbesked, bygga nytt, bygga till, ändra en befintlig byggnad etcetera).
  3. Har du valt en byggåtgärd kommer du kunna ange om det är ett tidsbegränsat lov du ansöker om. Har du valt förhandsbesked anger du för vilket typ av byggnad du önskar söka förhandsbesked samt beskriver den önskade åtgärden.

Läs information om tidsbegränsat bygglov. 

Läs information om förhandsbesked. 

Bilagor - läs om handlingar och ritningar eller kontakta en handläggare på stadsbyggnadskontoret

Vilka handlingar som ska bifogas ett ärende beror på vilken åtgärd du önskar göra. Vid behov kan du ta kontakt med en handläggare på stadsbyggnadskontoret för att reda ut vilka bilagor som är obligatoriska för just dig. 

Ritningar och handlingar för bygglov/teknisk anmälan.

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Tänk på att:

  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Information om allmänna ritningskrav.

Avgift för handläggning via e-faktura (företag)

Om du har företag och vill få avgiften för din lovansökan eller tekniska anmälan via e-faktura måste företaget vara anslutet till PEPPOL. Malmö stad skickar endast e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3-format.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din bygglovsansökan eller tekniska anmälan via blankett istället för att använda e-tjänsten. Det finns även en separat blankett om du vill anmäla installation av braskamin eller annan eldstad. Läs mer om regler för eldstad.

Blanketten med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se