Bygglov och teknisk anmälan - Ny ansökan/anmälan

Via tjänsten kan du göra din bygglovsansökan, tekniska anmälan eller ansökan om förhandsbesked.

Tjänsten ska användas av dig som ska

  • ansöka om permanent eller tidsbegränsat bygglov
  • göra en teknisk anmälan
  • ansöka om förhandsbesked.

Innan du skickar in din ansökan eller anmälan

Läs information om åtgärder som kräver bygglov eller teknisk anmälan.

Inne i tjänsten

När du kommer in i tjänsten ska du:

  1. Först välja eller ange vilken fastighet som berörs.
  2. I nästa steg anger du vad ärendet gäller (förhandsbesked, bygga nytt, bygga till, ändra en befintlig byggnad etcetera).
  3. Har du valt en byggåtgärd kommer du kunna ange om det är ett tidsbegränsat lov du ansöker om. Har du valt förhandsbesked anger du för vilket typ av byggnad du önskar söka förhandsbesked samt beskriver den önskade åtgärden.

Läs information om tidsbegränsat bygglov. 

Läs information om förhandsbesked. 

Bifoga handlingar

Vilka bilagor och handlingar som ska bifogas ett ärende beror på vilken åtgärd du önskar göra. 

Ritningar och handlingar för bygglov/teknisk anmälan.

Information om allmänna ritningskrav.

Om du skickar in din ansökan och en handläggare bedömer att det saknas handlingar kommer du bli meddelad om vad som saknas. Du har därefter möjlighet att komplettera ditt ärende. 

Du kan även följa dina pågående ärenden.

Avgift för ansökan och anmälan

Handläggning av din ansökan eller anmälan är förenat med en kostnad enligt gällande taxa.

Avgifter vid bygglov

Viktigt att du fyller i rätt fakturauppgifter

Fyll i rätt fakturauppgifter då de inte går att ändra i efterhand.

Om du har företag och vill få avgiften för din lovansökan eller tekniska anmälan via e-faktura måste företaget vara anslutet till PEPPOL. Malmö stad skickar endast e-fakturor i PEPPOL BIS Billing 3-format.

Ansök via blankett

Om du vill kan du skicka in din bygglovsansökan eller tekniska anmälan via blankett istället för att använda e-tjänsten. Du beställer blanketten genom att mejla till malmostad@malmo.se eller ringa till 040-34 10 00, måndag-fredag klockan 08.00-17.00.

Blanketter med bilagor skickas via e-post till

sbk.nyansokan@malmo.se

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmostad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten