Bygglov, marklov, rivningslov - Ansökan

Du kan ansöka om bygglov, marklov och rivningslov via e-tjänst eller med ansökningsblanketter.

Ta reda på om din tänkta åtgärd kräver bygglov 

Mer information om vad du behöver skicka in

Tillfälligt längre handläggningstider

Just nu har vi väldigt hög belastning gällande inkomna bygglovsansökningar och frågor om bygglov. När det gäller inkomna bygglovsansökningar så jobbar vi efter turordningsprincipen.

När ärendet är komplett är handläggningstiden just nu cirka 10 veckor.

För en del ärenden som kräver ytterligare utredning är handläggningstiden upp till 20 veckor.

Vi informerar löpande vad som händer i ditt ärende. Inom 3 veckor efter att du skickat in en ny bygglovsansökan får du ett meddelande om ärendet är komplett eller behöver kompletteras.

Ansök via e-post med manuella blanketter

Ansökan och övriga handlingar skickas till: sbk.nyansokan@malmo.se.

Tänk på att:

  • Ange fastighetsbeteckningen i e-postens ämnesrad.
  • Fyll i blanketten, skriv ut och underteckna den. Scanna därefter in den och skicka tillsammans med övriga handlingar.
  • Skicka in handlingarna som separata pdf-filer i originalstorlek. Ritningar kan även skickas in i dwg-format. Upplösningskvalitén ska vara minst 400 dpi. Ritningar måste ha en måttangivelse eller skalstock för att kunna granskas digitalt.
  • Namnge pdf/dwg-ritningsfilen så att den stämmer överens med innehållet. Till exempel: "A003_fasader.pdf".
  • Bifoga en handlingsförteckning över alla ritningar och övriga dokument som ingår i din ansökan.

Ansök via post

Om du inte vill skicka in din ansökan digitalt så kan du skicka in den via post till

Stadsbyggnadskontoret
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Stadsbyggnadskontoret
sbk.nyansokan@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se

Följande behövs för e-tjänsten