Återvinning av avfall för anläggningsändamål - Anmälan

Denna blankett används av dig som ska använda avfall (till exempel jord) för anläggningsändamål.

Blanketten "Återvinning av avfall för anläggningsändamål - anmälan" inklusive uppgifter om bilagor, ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast sex veckor innan planerad uppstart. Vid en komplett anmälan är handläggningstiden sex veckor. Skicka därför in din anmälan i tid. 

Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden.

Bilagor

Om något av det som efterfrågas i blanketten inte är relevant för er verksamhet ska du beskriva varför. Ritningar, beskrivningar eller annan information bifogar du. Ange bilagans nummer i rutan på respektive fråga. Se blanketten för mer instruktioner. Kontakta gärna miljöförvaltningen om något är oklart, avdelningen för miljö- och hälsoskydd, förorenade områden-enheten, telefon 040-34 35 15.

Anmälarens skyldigheter

Du som fyller i den här blanketten är så kallad anmälare. Det innebär att du ansvarar för att ni som ska utföra återvinningen har fyllt i alla uppgifter som krävs i anmälningsblanketten. 

Mer information om att återvinna avfall för anläggningsändamål

Blanketten med bilagor skickas till

Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö 

eller via e-post till miljo@malmo.se 

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se