Avhjälpandeåtgärd (exempelvis sanering) - Anmälan

Denna blankett används av dig som ska ta bort en förorening ur mark eller byggnad, det vill säga göra en sanering. Åtgärden kan även vara en provtagning eller andra åtgärder utan att gräva bort något etcetera. 

Att avhjälpa en föroreningsskada i mark eller byggnad, kallas också ibland efterbehandling eller sanering (av vad som helst), måste anmälas till kommunen. Anmälan om avhjälpande åtgärd, inklusive uppgifter om bilagor, ska vara miljöförvaltningen tillhanda senast sex veckor innan planerad åtgärdsstart.

Handläggningstiden för anmälan är sex veckor, efter det att miljöförvaltningen bedömt att anmälan är komplett. Ej fullständigt ifylld anmälan förlänger handläggningstiden. Kom därför in med anmälan i god tid innan ni sätter igång med åtgärderna.

Bilagor

Om något av det som efterfrågas i blanketten inte är relevant för er verksamhet, beskriv varför. Ritningar, verksamhetsbeskrivningar eller annan information bifogar du och anger bilagans nummer på respektive fråga.

Kontakta gärna miljöförvaltningen, avdelningen för miljö- och hälsoskydd och förorenade område-enheten, telefon 040-34 35 15, om något är oklart vad gäller anmälan.

Anmälare

Du som fyller i den här blanketten är så kallad anmälare, och ansvarar för att se till att ni som utför de avhjälpande åtgärderna har fyllt i alla de uppgifter som krävs i denna blankett.

Mer information

Läs mer om avhjälpandeåtgärder

Anmälan med bilagor skickas till

Miljöförvaltningen
205 80 Malmö

eller via e-post till: miljo@malmo.se

Kontaktuppgifter

Miljöförvaltningen

miljo@malmo.se

040-34 35 15

Personuppgiftsansvarig

Miljönämnden

miljo@malmo.se