God man, förvaltare och förmyndare - Lämna synpunkter eller klagomål

Du kan lämna in synpunkter eller klagomål på en god man, förvaltare eller förmyndare. För att vi ska kunna handlägga ärendet krävs att du skickar in blanketten till enheten för överförmyndarärenden.

  • Kom ihåg att underteckna och datera blanketten.
  • Lämna gärna kontaktuppgifter om enheten för överförmyndarärenden behöver komma i kontakt med dig.

Mer information om synpunkter och klagomål på god man, förvaltare eller förmyndare

Skicka blanketten till:

Enheten för överförmyndarärenden
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Enheten för överförmyndarärenden
overformyndare@malmo.se
040-34 36 08

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndare@malmo.se