Insatser inom vård och omsorg - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Du som är äldre eller vuxen med fysisk funktionsnedsättning, kroppslig sjukdom eller demenssjukdom kan ansöka om hjälp och stöd inom vård och omsorg via vår e-tjänst eller blankett.

Exempel på stöd som du kan få utifrån dina behov är

Om insatser inom vård och omsorg.

Hjälp med att ansöka om bistånd

Om du behöver guidning i hur du ansöker om bistånd kan du kontakta en biståndshandläggare.

Kontakta biståndshandläggare – för dig som är äldre

Ansökan via blankett

Skicka in blanketten till:

Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen

Avdelning myndighet

205 80 Malmö

Återkoppling

Du kommer få återkoppling på att vi har fått in din ansökan inom 24 timmar (gäller vardagar). Vi hanterar din ansökan skyndsamt. Hur lång tid processen från ansökan till beslut kommer att ta beror bland annat på vilken insats du ansöker om.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en biståndshandläggare via telefon.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa