Insatser inom vård och omsorg - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du som är äldre/senior, vuxen med fysisk funktionsnedsättning, kroppslig sjukdom eller demenssjukdom ansöka om hjälp och stöd inom vård och omsorg via vår e-tjänst eller blankett.

Exempel på stöd som du kan få utifrån dina behov:

Mer information om vård och omsorg.

Återkoppling på din ansökan sker inom två arbetsdagar om du ansöker via e-tjänsten. En biståndshandläggare kommer att ringa dig på det telefonnummer du har angivit.

Om du ansöker via blankett ska du skicka den till:

Malmö stad
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen
Avdelning myndighet
205 80 Malmö

Behöver du hjälp med att ansöka om bistånd?

Om du behöver guidning i hur du ansöker om bistånd eller redan har en biståndshandläggare kan du se vår informationsfilm samt alla biståndshandläggares telefonnummer här.

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en biståndshandläggare via telefon.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa