Felanmälan - gator, torg och parker

Här kan du till exempel felanmäla en trasig lampa, nedskräpning, felparkering eller skadegörelse.

Du kan enbart göra en felanmälan per tillfälle.

Exempel på saker du kan felanmäla via denna tjänst:

 • gatubelysning
 • trafiksignaler
 • papperskorgar
 • snöröjning och halkbekämpning
 • råttbo i buskar eller om du ser många råttor på ett specifikt ställe
 • skyltar
 • felparkering
 • offentliga toaletter
 • stopp i brunnar
 • gator och vägar
 • cykelbanor, gångbanor, trottoarer
 • med mera.

Mer information om hur lång tid det kan ta innan en trasig gatlykta lagas.

Akut felanmälan på kvällar och helger

Om du vill felanmäla något som inte kan vänta på vardagar efter klockan 17.00 eller helger ringer du 040-34 10 00 och väljer att bli kopplad till vår jourtjänst.

Efter att du har skickat in din felanmälan

Efter att du registrerat en felanmälan får ditt ärende ett unikt ärendenummer. Via det ärendenummer kan du få återkoppling på vad som har hänt med din felanmälan.

Felanmälningar som utgör en fara eller risk för olycksfall åtgärdas så snart som möjligt. Även nedskräpning och klotter åtgärdas med hög prioritet. Övriga ärenden åtgärdas enligt en prioritetsordning.

Hur lång tid tar det innan jag får återkoppling?

Senast två veckor efter din anmälan ska du ha fått besked. Det kan vara ett svar om vad som har gjorts, men kan även vara svar om vad som ska göras åt felen längre fram.

För att kunna hantera din fråga eller felanmälan sparar vi de personuppgifter du lämnar till oss. Information om hur Malmö stad hanterar personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Fastighets- och gatukontoret
kundservice.fgk@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Tekniska nämnden
kundservice.fgk@malmo.se