Primärkarta - dwg-format eller pdf med utökad information

Den här tjänsten kräver inloggning

Via denna tjänst kan du beställa ett utdrag från primärkartan i formaten dwg eller pdf. 

Ett utdrag från primärkartan används som ett underlag till en situationsplan, och vid projektering och planering. 

Här kan du läsa mer om vad en situationsplan är

Läs mer om primärkartan och beställning av utdrag

 

Pdf-formatet som tjänsten erbjuder

  • Tilläggsinformation utöver innehåll i standardvarianten (exempelvis höjdinformation)
  • Önskemål om annat A-format än A3
  • Önskemål om annan skala än 1:400 eller 1:1000
  • Önskemål om särskild geografisk del av stor fastighet

 

Standard pdf - kostnadsfritt

Om du är i behov av ett enklare utdrag från primärkartan i pdf ska du använda tjänsten:

Primärkarta - här kan du beställa utdrag i pdf och spara ner direkt (kostnadsfritt)

Dwg-fil 

  • För CAD-modeller
  • Innehåller alla företeelserna i primärkartan

Har du behov av fastighetsinformation hänvisar vi till Lantmäteriet

Du får prisuppgift efter inskickad beställning

Därefter kan du själv välja om du vill köpa primärkartan eller inte.
Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.

Kompletta ärenden handläggs inom fem arbetsdagar.

Läs mer om taxor och avgifter

Skyddade personuppgifter

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stad på nummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa