Primärkarta - beställning av utdrag

Den här tjänsten kräver inloggning

Utdraget från Malmö stads primärkarta kan användas till:

  • Underlag för situationsplan – för dig som ska ansöka om bygglov. (Det är bygglovshandläggaren som avgör vilket typ av kartunderlag du behöver).
  • Planering
  • Projektering

Här kan du läsa mer om vad en situationsplan är.

Primärkartan kan levereras som pdf eller dwg

Kompletta ärenden handläggs inom fem arbetsdagar.

Pdf-fil – Kostnadsfritt

  • Vanligaste formatet för dig som behöver utdraget för en bygglovsansökan
  • Levereras i A3 format
  • Skala 1:400

Dwg-fil  för CAD-modeller

Efter att du fullföljt ansökan om utdrag av primärkarta kommer vi att skicka en prisuppgift till dig som beställt en karta i dwg-format.
Därefter kan du själv välja om du vill fullfölja din beställning.
Konsult åt förvaltning på Malmö stad interndebiteras.

Läs mer om primärkarta och prisuppgifter vid beställning av utdrag.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa