Primärkarta - beställ utdrag i pdf och spara ner direkt (kostnadsfritt)

Via denna tjänst kan du söka via adress eller fastighetsbeteckning och få ett utdrag från primärkartan i pdf-format direkt för nedladdning.

Ett utdrag från primärkartan används som ett underlag till en situationsplan, och vid projektering och planering. 

Här kan du läsa mer om vad en situationsplan är

Om pdf-formatet som tjänsten erbjuder

  • Vanligaste formatet för dig som behöver utdraget för en bygglovsansökan
  • Begränsat innehåll från primärkartan
  • Levereras i A3 format
  • Skala 1:400 eller 1:1000 beroende på fastighetens/områdets storlek
  • Ingen kostnad

Om du inte får ut en karta via tjänsten (exempelvis om din fastighet är för stor), eller om du behöver hjälp från kommunen med någon del, tillkommer en kostnad och beställningen ska göras i tjänsten Primärkarta - beställning av dwg eller pdf (kostnad tillkommer).

Behov av utökad information i pdf:en eller formatet dwg?

Om den pdf som skapas av denna tjänst inte innehåller den information som du behöver, eller om du är i behov av formatet dwg, ska du göra en beställning via tjänsten:

Primärkarta - beställning av dwg eller pdf  (kostnad tillkommer)

Kontaktuppgifter

Malmö stad
malmstad@malmo.se
040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadskontoret@malmo.se