SFI i Malmö stad - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning

I den här e-tjänsten kan du anmäla dig till Sfi i Malmö stad.

Om du behöver hjälp kan du ringa 040- 34 33 35. Telefontiderna är helgfri vardag 8.00 - 10.00

Saknar du e-legitimation? Klicka här.

Skyddade personuppgifter? 

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Komvux Malmö via telefonnummer 040 - 34 33 35

Är du intresserad av samhällsorientering? Klicka här.

------------------------------------------------------------------------------------

This is an e-service to register for Sfi in Malmö.

If you need help, please call 040-34 33 35. The telephone is open weekdays, excluding bank holidays 8.00 - 10.00 am.

If you don't have e-identification, click here.

Protected identity? 

If you have a protected identity you should be careful using this e-service. This is because the information registered in the e-servcie could be part of a public record. Neither is it possible to guarantee complete protection from unathorized insights. Instead, contact Komvux Malmö by telephone 040 34 33 35

If you are interested in civic orientation, click here.

Kontaktuppgifter

Behandling av personuppgifter

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa