Grundskola - Anmälan om varaktig utlandsvistelse

Om barnet ska vistas utomlands en längre period men fortsatt vara folkbokförd i Malmö kan du som vårdnadshavare anmäla varaktig utlandsvistelse.

Det är inte möjligt att ange exakt hur lång en vistelse ska vara för att anses som varaktig, men en tumregel är minst sex–nio månader.

Observera att vid gemensam vårdnad krävs båda vårdnadshavares underskrifter.

Mer information om skolplikt och utlandsvistelse

Bifoga handlingar

Uppgifterna i anmälan ska styrkas med handlingar som visar att utlandsvistelsen är varaktig. 

Exempel på handlingar kan vara

  • intyg från skolan där barnet går
  • intyg från arbetsgivare
  • ett bostadskontrakt.

Blanketten och bifogade handlingar
skickas till

Skolplaceringsenheten
Grundskoleförvaltningen
205 80 Malmö

Kontaktuppgifter

Malmö stad

malmostad@malmo.se

040-34 10 00

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden

grundskola@malmo.se