Fasad kantsten vid in- och utfart - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning

Här kan du ansöka om fasad kantsten vid en befintlig eller ny in- och utfart till din fastighet. Malmö stad beviljar tre till fem meter fasning.

Läs mer information om in- och utfart innan du ansöker

Du ska ange följande uppgifter i e-tjänsten:

  • Fullständiga kontaktuppgifter.
  • Fastighetsbeteckning och adress för den fastighet ansökan gäller.
  • Om du har ett pågående eller nyligen beviljat bygglov ska du ange ditt diarienummer eller bifoga bygglovsärendet i din ansökan. Du hittar ditt diarienummer i e-tjänsten Se dina ärenden.

Bygglov, marklov och rivningslov - Se dina ärenden

Bifoga handlingar

Du ska bifoga följande handlingar till din ansökan:

  • Måttangiven skiss eller ett foto över hur platsen ser ut idag med de förändringar du önskar göra. Du hittar exempel under delen "Exempelskisser".
  • Dokument som styrker att du är ägare till fastigheten.

Om du inte har e-legitimation

Du som inte har e-legitimation och vill ansöka om fasad kantsten vid in- och utfart kan kontakta Malmö stads kontaktcenter via telefonnummer 040-34 10 00 för att starta din ansökan.

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Kontakta istället Malmö stads kontaktcenter via telefonnummer 040-34 10 00.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa